Vào ngày 10/07,  công việc thi công lắp đặt phòng máy nén khí giai đoạn 1 cho nhà máy MCNEX Vina, Ninh Bình được hoàn thiện

Phạm vi công việc bao gồm cung cấp, lắp đặt hệ thống máy nén khí 600HP, máy tạo khí N2 có công suất 100m3/hr và máy phát điện