CAM KẾT HÀNH ĐỘNG

Cam kết hành động

 Với phương châm ‘sản phẩm chất lương, dịch vụ hoàn hảo’, Hanshin không ngừng cải thiện sản phẩm và dịch vụ để đáp ứng nhu cầu của khách hàng

  • Đối với khách hàng: Hanshin cam kết thỏa mãn tối đa lợi ích của khách hàng trên cơ sở cung cấp cho khách hàng những sản phẩm, dịch vụ và chi phí tối ưu nhất.
  • Đối với nhân viên: Hanshin cam kết quan tấm tới đời sống vật chất và tinh thần của người lao động, đảm bảo mức thu nhập cao và ổn định, có cơ hội thăng tiến.
  • Đối với cộng đồng: Hanshin cam kết thực hiện tốt nghĩa vụ tài chính đối với ngân sách Nhà nước. Luôn luôn quan tâm đến công tác xã hội, từ thiện để chia sẻ khó khăn cộng đồng.