GLONICS VIETNAM

Tên dự án

CÔNG TY TNHH GLONICS VIỆT NAM 

Khách hang  

CÔNG TY TNHH GLONICS VIỆT NAM 

Địa điểm lắp đặt 

Số 903, đường 3-2,Phường Phú Xá,Tp.Thái Nguyên,Tỉnh Thái Nguyên

Phạm vi công việc

Cung cấp, lắp đặt hệ thống máy nén khí 400HP